menu

Ďakujeme za Váš podnet

Budeme sa ním zaoberať. V prípade dodatočných otázok si Vás dovolíme spätne kontaktovať. Komisia sa zaoberá len neanonymnými podnetmi. Vyjadrenie k podnetu Vám zašleme po uznesení Komisie.

Tím KIM.

Späť na hlavnú stránku

Kontaktujte nás

Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/ 6-8, 811 03
Bratislava

O projekte

Na tvorbe slovenského Kódexu influencer marketingu spolupracovali IAB Slovakia a Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA), ktorých spoločnými cieľmi sú zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku a etické správanie v online priestore. Na formovaní tohto Kódexu ako partneri spolupracovali aj asociácie: Rada pre Reklamu a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Právne konzultácie a formálnu úpravu kódexu sme realizovali v spolupráci s právnickou kanceláriou Nitschneider & Partners.
©2022 - Interactive Advertising Bureau Slovakia, All rights reserved.
|
O webstránku sa postarali visibility, NetSuccess a MullenLowe Profero