menu
Naspäť na blog
1 min
30.08.2022

Desatoro influencera

Zdroj: free databanka, Autor: Lenka Miškolciová

Chceš byť uznávaný profík, ktorý je atraktívny pre značky? Drž sa Desatora Etického Influencera.

 1. Každú reklamnú spoluprácu vždy riadne označím.
 1. Pri svojej práci som čestný a profesionálny. 
 1. O produkte hovorím pravdivo a nezamlčiavam podstatné informácie.
 1. Neklamem a nešírim neoverené fakty.
 1. Nevyužívam obsah, ku ktorému nemám odsúhlasené práva či licenciu.
 1. Dodržiavam podmienky uzatvorené v zmluve so značkou.
 1. Počas spolupráce so značkou komunikujem a som nápomocný.
 1. Nepropagujem predaj liekov, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a hazardných hier, ak mám vo fanúšikovskej základni preukázateľne aspoň 30 % publika mladšieho ako 18 rokov.
 1. Myslím na svoju spoločenskú zodpovednosť a nerobím nič, čo by mohlo akokoľvek uškodiť deťom či môjmu publiku.
   
 2. Svoju profesionalitu potvrdzujem signatárstvom Kódexu Influencer Marketingu.
hello world!

Kontaktujte nás

Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/ 6-8, 811 03
Bratislava

O projekte

Na tvorbe slovenského Kódexu influencer marketingu spolupracovali IAB Slovakia a Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA), ktorých spoločnými cieľmi sú zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku a etické správanie v online priestore. Na formovaní tohto Kódexu ako partneri spolupracovali aj asociácie: Rada pre Reklamu a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Právne konzultácie a formálnu úpravu kódexu sme realizovali v spolupráci s právnickou kanceláriou Nitschneider & Partners.
©2022 - Interactive Advertising Bureau Slovakia, All rights reserved.
|
O webstránku sa postarali visibility, NetSuccess a MullenLowe Profero