menu
Naspäť na blog
10 min
27.09.2023

Rok Kódexu influencer marketingu: Ako sa zvyšuje kvalita reklamy na slovenskom Instagrame

Autor: Barbora Grausová/IAB Slovakia

Od septembra 2022 je slovenský influencer marketing samoregulovaný Kódexom influencer marketingu (KIM). Stoja za ním združenia IAB Slovakia a ADMA, za rok fungovania sa k nemu pridala väčšina agentúr, influencerov a značiek. Aktuálne je pod kódex podpísaných 64 signatárov. Aj vďaka tomu sa reklama na slovenskom Instagrame stala profesionálnejšou a má jasné štandardy. Združenie IAB Slovakia zrealizovalo na konci augusta monitoring označovania komerčných spoluprác u slovenských influencerov.

Výsledky prieskumu

Monitoring bol realizovaný na vzorke 50 influencerov a tvorcov obsahu, ktorí boli vybratí z rebríčkov našich členov, vydavateľa Forbes  a mediálnej agentúry Wavemaker – Influencer Power Index. Na instagramovom feede influencerov sa za obdobie máj – júl 2023 vyhodnocovala miera komerčných postov a správnosť ich označovania. Publikované dáta sú priemernými hodnotami všetkých príspevkov monitorovaných influencerov. Celkovo bolo prekontrolovaných cez 2000 príspevkov.

Každý štvrtý príspevok tvorcov obsahu na Instagrame je komerčný.

Pozn: Komerčný príspevok obsahuje aktívny a/alebo pasívny product placement, obsah prezentuje konkrétnu značku a/alebo ide o súťaž. Príspevok o vlastných produktoch/projektoch influencera nie je započítaný ako komerčný post.

Jana Malaga, agentúra Contedy, predseda Komisie KIM: „Výsledky prieskumu svedčia o vyváženosti v obsahu, ktorý influenceri na Instagrame prezentujú. Fakt, že len každý štvrtý príspevok je komerčný, ukazuje, že influenceri neuprednostňujú iba reklamné obsahy, ale aj svoje vlastné, nekomerčné myšlienky a nápady. To je pozitívne nielen pre ich sledovateľov, ktorí dostávajú autentický obsah, ale aj pre samotných influencerov, ktorí si tak zachovávajú priestor na osobné sebavyjadrenie a budovanie hlbšieho vzťahu so svojou komunitou.“

Transparentne označených ako reklama je 77% z 585 identifikovaných komerčných príspevkov.

Ľuboš Oláh, Zenith, člen Komisie KIM: „Označovanie spoluprác samotnými influencermi je z roka na rok lepšie, spoľahlivejšie a kvalitnejšie. Na Slovensku máme síce stále mnoho influencerov a tvorcov obsahu, ktorí tak nerobia, ale je aj na nás, agentúrach ako sa k tomu postavíme, aby sme na ich prehrešky upozorňovali a prípadne ich do spoluprác ani neoslovovali. Jednoducho treba naďalej šíriť osvetu medzi všetkými zúčastnenými stranami o nutnosti správneho a riadneho označovania reklamných spoluprác.“

Formy označovania platených spoluprác

Monitoring ukázal, že najčastejšími formami označenia reklamy sú „Štítok partnerstva“ – nástroj, ktorý ponúka priamo Instagram a slovné označenie SPOLUPRÁCA.

Emil Vojtko, Vidadu, člen Komisie KIM:Veľmi často sú podmienky označenia spolupráce dohodnuté už v zmluve alebo v detailnom briefe. V prípade, ak podmienky o označovaní neboli dohodnuté, tak k tomu pristupujú tvorcovia obsahu individuálne. Ak sú podmienky dohodnuté vopred tak je tam skoro 100% úspešnosť dodržania označenia podľa zadaní, keďže sa výstupy kontrolujú.“

Kódex influencer marketingu za najvhodnejšie označenie spolupráce považuje Štítok plateného partnerstva. Záujem na správnom označení spolupráce by mal byť na všetkých 3 stranách trojuholníka  – u zadávateľa, u agentúry aj u tvorcu obsahu.

Transparentní tvorcovia obsahu

Komisia Kódexu influencer marketingu by chcela vyzdvihnúť tých tvorcov, ktorí označili všetky svoje komerčné spolupráce (medzi inými @veronikaostrihonova, @nataliapazicka, @adrianapolakova, @vedator_sk, @babsyheriban a mnohí ďalší). Môžu byť inšpiráciou pre ostatných hráčov na trhu a tiež príkladom, že tvorca môže byť úspešný a zároveň transparentný.

Jana Malaga, agentúra Contedy, predseda Komisie KIM: „Od januára 2023 sa našej agentúre podarilo pri spoluprácach s influencermi docieliť 100 % označovanie reklamných spoluprác. Dopomohol nám k tomu systém, kedy sme danú podmienku označovať reklamy dávali nielen do objednávok a zmlúv, ale zároveň prestavili systém vyplácania honorárov. Honorár je vyplatený len za podmienky, že je pridaný štítok plateného partnerstva, prípadne označenia obsahu tak, ako je odporúčané v Kódexe influencer marketingu.“

Kódex formuje etiku influencerov

Sme hrdí na to, že vďaka kódexu influenceri častejšie označujú svoje komerčné spolupráce so značkami. Trh je teraz transparentnejší a profesionálnejší. Označenia ako „partnerstvo" alebo hashtagy ako spolupraca" sú teraz bežné v príspevkoch tvorcov. Ich fanúšikovia si na to tiež zvykli a považujú toto označovanie za férové. Vďaka patrí najmä všetkým signatárom kódexu a podporovateľom.

Ondro Mikuš, Slovak Telekom, člen Komisie KIM:„Vnímam a verím, že časy neoznačovania reklamy na kanáloch influencerov sú už za nami. Influencer marketing je etablovaný kanál a marketéri si v spolupráci s agentúrami „zvykli“ na pravidlá, ktoré je potrebné pri jeho využívaní dodržiavať.“

V ďalšom roku pôsobenia si zakladatelia kódexu dávajú za cieľ naďalej šíriť osvetu ohľadom správneho označovania reklamných spoluprác a monitorovať situáciu. Na stránke kódexu budú pre signatárov pribúdať aj nové informácie z oblasti označovania reklamy ako napríklad správne označovanie propagácie vlastných produktov.

Všetky informácie o Kódexe nájdete na www.kodexinfluencermarketingu.sk. Ak ešte nie ste signatárom, môžete tak spraviť ihneď a potvrdiť tak vašu profesionalitu. 

Všetci hráči trhu môžu v prípade neoznačených komerčných príspevkov influencerov podať podnet, ktorým sa bude zaoberať Komisia kódexu – pripomíname, že cieľom nie je „trestať“, ale vysvetľovať a edukovať.

Zoznam influencerov, ktorí bolí zahrnutí do prieskumu: maros_molnar, milan_bezmapy, mozgova.atletika, adriana_polakova, doctorkrause, garaz.tv, veronikaostrihonova, tana_pauhofova_official, hilmerovamonika, zuzanavackova, nataliapazicka, brano.deak, petravlhova13, vedator_sk, alexgodaly, dejepisinak, marekfasiang, denisa.vysnovska, stevoeiselef1, janylandl, beth.sal, miska_hrinka, kristina.tormova, petush.nasklee, vladokobielsky, ninaskalikova, lapkinn, adamrustman, sisa_kr, patopopular, simonakozerawski, l3nik, nu_t_e_l_la, janvolko, sajfa, patrabene, simonacomedy, mirkaluberdova, _sandra_sinova_, jan_kolenik, adriazia, veghattila, mariacirova, lenkasoosova, babsyheriban, zimnykoval, dihager, cristiepancurova, dominikakidkovacsofficial, sweetladylollipop.

hello world!

Kontaktujte nás

Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/ 6-8, 811 03
Bratislava

O projekte

Na tvorbe slovenského Kódexu influencer marketingu spolupracovali IAB Slovakia a Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA), ktorých spoločnými cieľmi sú zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku a etické správanie v online priestore. Na formovaní tohto Kódexu ako partneri spolupracovali aj asociácie: Rada pre Reklamu a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Právne konzultácie a formálnu úpravu kódexu sme realizovali v spolupráci s právnickou kanceláriou Nitschneider & Partners.
©2022 - Interactive Advertising Bureau Slovakia, All rights reserved.
|
O webstránku sa postarali visibility, NetSuccess a MullenLowe Profero